Yayınlar

Korsan Kitap Nasıl Anlaşılır

Korsan Kitap Nasıl Anlaşılır?  1999 sonrası kitaplarda Bandrol zorunluluğu bulunmaktadır.  Baskı kalitesi ve tekniğinin vasattır,  Sayfalarının silik ve baskı hatalarının olduğu,  Sayfa düzeninin bozuk, bazı kitaplarda sayfa sayısının eksik olduğu,  Kağıt kalitesinin orijinallerine göre daha düşük olduğu,  Kesim hatalarının olduğu,  Kapak kağıdının ince, renklerinin bozuk ve soluk, orijinallerinden kopyalanmış olduğu,  Cilt baskılarında kullanılan tutkal vb. yapıştırıcıların kalitesiz ve sayfalarının parçalanma   görülmektedir.

daha fazla bilgi edinin

Fotoğraf – Cemal Süreya

Durakta üç kişi Adam kadın ve çocuk Adamın elleri ceplerinde Kadın çocuğun elini tutmuş Adam hüzünlü Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü Kadın güzel Güzel anılar gibi güzel Çocuk Güzel anılar gibi hüzünlü Hüzünlü şarkılar gibi güzel

daha fazla bilgi edinin

Varlık ve Hiçlik – Jean Paul Sartre

Sartre'a göre insan sürekli kaygı içindedir zira tamamıyla anlamsız bir dünyaya, neredeyse istediği her anlamı verebilecek sınırsız bir seçme özgürlüğüne sahiptir fakat seçimlerinin hiçbir anlamı yoktur. Neredeyse Antik Yunan'dan yirminci yüzyılın ortalarına değin, dünyada Yunan mitolojisinin pek önemli bir yeri vardı. Tanrıların dünyasında geçen bu efsaneler yalnızca dinlemesi hoş öyküler değil; insanlığın gizli tuttuğu duygularının, isteklerinin ve en önemlisi kişinin rasyonel anlatıyla dile getiremeyeceği durumların dışa vurulduğu toplumlar üstü bir referans metinler yumağıdır. Aydınlanma her şeyi akla indirgemeye çalışmış olsa da, akıl çoğu şeyi açıklayamamaktadır. Bir insanın günlük davranışları ve eylemlerini Hegelci bir rasyonellik yerine varoluşçu bir irrasyonellik daha iyi betimlemektedir. 20. yüzyılla birlikte sinemanın, televizyonun, romanın, tiyatronun ve diğer kitle iletişim araçlarının inanılamayacak bir hızla gelişmesi sayesinde, pek çok yeni öykü ve pek çok...

daha fazla bilgi edinin

Devlet – Platon

platon, felsefenin klasik yapıtlarından biri olan devlet'te, bugünkü üniversitenin öncülü sayılan akademia'nın kurucusu ve hocası sokrates'i konuşturduğu diyaloglarla ideal devletin nasıl olacağını anlatıyor. platon'un insanların mutlu olduğu bir bir devlet ütopyasını anlattığı 10 kitaplık devlet, aynı zamanda "mutluluk felsefesi" üzerine yazılmış bir metin olarak da kabul edilir. günümüzdeki devlet felsefesi konusunda en temel kaynaklardan biri sayılan devlet, bir dost evinde yapılan felsefe toplantısındaki konuşmalardan, tartışmalardan oluşur.platon'un kanaatkâr işçi sınıfının üreterek maddi ihtiyaçlarını karşıladığı, cesur bekçilerin güvenliği ve dışarıya karşı devletin varlığını savunduğu, bilge yöneticilerin yönettiği bu ütopya devletinde her sınıf erdemlidir.devlet'te, adalet, iyi-kötü, doğruluk, eğitim ve gücü, eşitlik, güçlülük ve haklılık, yöneticilik, mutluluk, zenginlik, sanat eğitimi, yasaklar, müzik, beden eğitimi, devletin ne olduğu ve değerleri, devlet biçimleri,...

daha fazla bilgi edinin

hermetika

Atum Kozmik Zihin'i yaratır; Kozmik Zihin de Kozmos'u. Kozmos Zaman'ı yaratır; Zaman da Değişim'i. Atum'un özü Asli İyilik'tir. Kozmik Zihin'in özü daimi ayniyettir. Kozmos'un özü mükemmel düzendir. Zaman'ın özü devinimdir. Değişim'in özü Hayat'tır. Atum, Zihin ve Ruh vasıtasıyla; Kozmik Zihin ölümsüzlük ve süreklilik vasıtasıyla; Kozmos dönüş ve yeniden dönüş vasıtasıyla; Zaman; artma ve azalma vasıtasıyla. Değişim ise nitelik ve nicelik vasıtasıyla iş görürler. Kozmik Zihin Atum'dadır. Kozmos Sonsuzluk'tadır. Zaman Kozmos'dadır. Değişim Zaman'dadır. Kozmik Zihin, sürekli biçimde Atum'a bağlıdır. Kozmos, Kozmik Zihindeki düşüncelerden oluşmuştur. Kozmik Zihin Atum'un suretidir. Kozmos ise Kozmik Zihnin. Güneş Kozmos'un bir suretidir. İnsan ise güneşin. Hermes___in-Eski-M__s__r-ve-Helen-D__nyas__ndan-__slam-Co__rafyas__-ve-Anadolu___ya-Yolculu__u478413-640226İndir

daha fazla bilgi edinin
0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz BoşMağazaya Dön