Özel Gereksinimli Çocukların Kaynaştırılması Öğretmen El Kitabı

22,00

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRILMASI ÖĞRETMEN EL KİTABI
Eğitim sistemi içinde özel gereksinimi olan bireyler ve bu bireylerin eğitimleri söz konusu olduğunda “Kaynaştırma” terimi olmazsa olmaz bir duruma gelmiştir. Ülkemizde oldukça ayrıntılı hazırlanmış yasal dayanaklara karşın, kaynaştırma uygulamaları halen bir yerleştirme biçimi olmaktan öteye geçememiş durumdadır. Kaynaştırma uygulamaları ile ilgili olarak yapılmış pek çok durum saptama çalışması, kaynaştırma uygulamasının en önemli sorunlarından birinin öğretmenlerimizin özel gereksinimli bireyler ve özellikleri ile ilgili bilgilerinin olmayışı ya da yetersiz olmasıdır. Bu gereksinimden yola çıkılarak hazırlanan bu kitapla hedefimiz, okulöncesi ve ilköğretim dönemi öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrenciler kendi sınıflarına yerleştirildiğinde kendilerine yol gösterecek bir kaynak hazırlamaktır. Aynı zamanda da Eğitim Fakültelerinin çeşitli bölümlerinde okutulan Kaynaştırma dersi için bir kaynak oluşturmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kitabımızın içinde dokuz bölüm yer almaktadır. Bu bölümler “Yasal Dayanaklar ve Kaynaştırma”, “Kaynaştırmanın Başarısını Etkileyen Faktörler”, “Kaynaştırma ve İşbirliği”, “Kaynaştırma Ortamlarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları”, “Kaynaştırma Ortamlarında Etkili Öğretim Uygulamaları”, “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Yapılabilecek Uyarlamalar”, “Okulöncesi Kaynaştırma”, “Kaynaştırma Ortamlarında Sosyal Beceriler” ve “Kaynaştırma Ortamlarında Davranış Yönetimi” başlıklarıyla hazırlanmıştır. Adı geçen bölümlerin her birinde teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamaya yönelik önerilere de yer verilerek sınıfında hali hazırda özel gereksinimli öğrenci bulunan ve ileriki yıllarda bulunabilecek öğretmen ve öğretmen adaylarına örnekler sağlanmaya çalışılmıştır. Okuyucuyu sıkmadan, kitabi bilgilerle boğmadan, uygulamadan örneklerle zenginleştirmeye çalıştığımız bölümlerimizin siz okuyucularımızın işine yarayacağını umuyoruz.
Ayrıca, kitabımıza ek olarak her bölümün powerpoint sunularının olduğu bir kitapçık göreceksiniz. Bu kitapçıktaki sunuların özellikle kaynaştırmayla ilgili dersleri yürüten öğretim elemanlarının ve kaynaştırmayla ilgili seminer verecek olanların işine yarayacak materyaller olduğunu düşünmekteyiz. Yurt dışında pek çok kitapta bulunan bu yeniliğin kitabımızda olmasını öneren Prof.Dr. Elif Tekin-İftar’a teşekkürü bir borç biliriz.

Kategoriler:
0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz BoşMağazaya Dön