Ravenna
Ey Ravenna!

Batan güneşin şehri, Adriyatik’in dalgaları kıyısına vurur,

Çam ormanları, bir zamanlar dünyanın alkışını

ve tüm dünyanın kınamasını kazanmış günlerin fısıltılarını taşır,

Her ne kadar tüm ihtişamın sona ermiş olsa da, ne kadar da güzelsin!
Sokakları şimdi sessiz, salonların boş, Tapınakların yıkılmış ve kulelerin alçak;

Ama kiliselerinde hâlâ altın havada, Uzun zaman önceki nefesin kokusu var,

Ve mezarlarında ölü krallar güzelce uyuyor.
Byron ve Dante gökyüzünün altında uyuyor,

Ve ruhları sokaklarında dolaşıyor gibi görünüyor;

Ve hâlâ lütlerinin müziği geçip gidiyor,

Ve hâlâ seslerinin yankıları geliyor,

Ve sessiz yerlerinizi ev gibi hissettiriyor.

Ey Ravenna!

Batan güneşin şehri, Adriyatik’in dalgalarını kıyısına vururken,

Her ne kadar tüm ihtişamın sona ermiş olsa da, ne kadar da güzelsin!

Güzelliğin hâlâ eski büyüsüyle köleleştiriyor,

Ve ölü şairlerin seni kendi himayelerinde tutuyor.

Çeviri Notları
* “Ravenna! city of the dying sun” dizesini, “Ey Ravenna! Batan güneşin şehri” şeklinde çevirdim. “City” kelimesini “şehir” olarak çevirirken, “dying sun” kelimesini ise “batan güneş” olarak çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın eski ihtişamını ve güzelliğini kaybettiğini, ancak yine de güzelliğini ve önemini koruduğunu vurgulamaktadır.
* “Where the sad Adriatic rolls its waves” dizesini, “Adriyatik’in dalgaları kıyısına vurur” şeklinde çevirdim. “Sad” kelimesini “hüzünlü” olarak çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın geçmişteki ihtişamının kaybolmuş olduğunu ve şehrin şimdi daha hüzünlü bir atmosfere sahip olduğunu vurgulamaktadır.
* “And pine-woods whisper of the days that won” dizesini, “Çam ormanları, bir zamanlar dünyanın alkışını ve tüm dünyanın kınamasını kazanmış günlerin fısıltılarını taşır” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın geçmişteki ihtişamını ve önemini vurgulamaktadır.
* “The world’s applause and all the world’s dispraises” dizesini, “dünyanın alkışını ve tüm dünyanın kınamasını” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın geçmişte hem övülen hem de eleştirilen bir şehir olduğunu vurgulamaktadır.
* “How fair art thou, though all thy glory’s done!” dizesini, “Her ne kadar tüm ihtişamın sona ermiş olsa da, ne kadar da güzelsin!” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın geçmişteki ihtişamını kaybetmiş olsa da, yine de güzelliğini koruduğunu vurgulamaktadır.
* “Thy streets are silent now, thy halls are bare” dizesini, “Sokakları şimdi sessiz, salonların boş” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın eski ihtişamını kaybettiğini ve şehrin şimdi daha sessiz ve terk edilmiş bir atmosfere sahip olduğunu vurgulamaktadır.
* “Thy temples fallen and thy towers low” dizesini, “Tapınakların yıkılmış ve kulelerin alçak” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın eski ihtişamını kaybettiğini ve şehrin şimdi daha harap bir durumda olduğunu vurgulamaktadır.
* “But in thy churches still the golden air” dizesini, “Ama kiliselerinde hâlâ altın havada” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın dini yapılarının hala güzelliğini koruduğunu vurgulamaktadır.
* “Is fragrant with the breath of long ago” dizesini, “Uzun zaman önceki nefesin kokusu var” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın eski ihtişamının hala izlerini taşıdığını vurgulamaktadır.
* “And in thy tombs the dead kings slumber fair” dizesini, “Ve mezarlarında ölü krallar güzelce uyuyor” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın zengin tarihini ve kültürünü vurgulamaktadır.
* “Byron and Dante sleep beneath thy sky” dizesini, “Byron ve Dante gökyüzünün altında uyuyor” şeklinde çevirdim. Bu çeviri, Ravenna’nın iki büyük şairi Byron ve Dante’nin mezarlarının Ravenna’da bulunduğunu vurgulamaktadır.
* **”And through thy streets their spirits seem to roam